Το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις ακολουθεί τους περιορισμούς των νόμιμων δικαιωμάτων ακύρωσης των καταναλωτών, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ορισμένα αγαθά ενδέχεται να εξαιρούνται από το νόμο, από το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Τρόφιμα και προϊόντα που από τη φύση τους δεν μπορούν να μεταπωληθούν ή που χαλάσουν ή γερνούν γρήγορα 
  • Προϊόντα που λόγω της φύσης τους γίνονται αδιαχώριστα από άλλα προϊόντα μετά την παραλαβή τους 
  • Υγιεινή και οικεία προϊόντα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας 
  • Προϊόντα ιχθυοπωλείου καθώς και κατεψυγμένα όλων των ειδών
  • Προϊόντα καθημερινής παρασκευής όπως μαγειρευτά και διάφορα προϊόντα της ώρας 
  • Προϊόντα που φτιάχνονται κατά παραγγελία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του χρήστη 

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επιστρέψετε, για παράδειγμα, προϊόντα διατροφής αναφέροντας τα νόμιμα δικαιώματα ακύρωσης μετά την αγορά. Δεν μπορείτε να αποσύρετε, να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε μια παραγγελία για τέτοια προϊόντα ιχθυοπωλών μόλις την τοποθετήσετε. Ελέγξτε προσεκτικά την επιλογή σας πριν κάνετε την παραγγελία. 

Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα, των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Χρήστη δεν ισχύει για Παραγγελίες που αποτελούνται από αγαθά όπως αναψυκτικά και αλκοολούχα. Έχετε ως καταναλωτή το νόμιμο δικαίωμα να ακυρώσετε παραγγελίες που αποτελούνται από τα συγκεκριμένα αγαθά εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων προϊόντων.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία τέτοιων προϊόντων επικοινωνώντας με το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις εντός της προαναφερθείσας περιόδου ακύρωσης και επιστρέφοντας το προϊόν στο σημείο πώλησης από το οποίο πραγματοποιήσατε την Παραγγελία.

Παρουσιάστε την απόδειξη που λάβατε από το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις κατά την επιστροφή του προϊόντος.  

Εάν επικοινωνήσετε με το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις σε σχέση με την επιστροφή του προϊόντος ή ζητήσετε επιστροφή χρημάτων λόγω ελαττώματος, ζημιάς ή άλλης αδυναμίας στο προϊόν, το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις  μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε μια φωτογραφία του εν λόγω προϊόντος προκειμένου να τεκμηριώσετε και να επαληθεύσετε τα ελαττώματα. 

Κόστος επιστροφών και επιστροφής των αγαθών όπως αναψυκτικά και αλκοολούχα. 

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί το συντομότερο δυνατό μετά την ακύρωση της παραγγελίας και το αργότερο 2ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε αχρησιμοποίητη κατάσταση και να μπορεί να μεταπωληθεί. Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται επαρκώς και να συσκευάζεται είτε στην αρχική του συσκευασία είτε με παρόμοιο τρόπο. Δεν δικαιούστε πλήρη επιστροφή πληρωμής εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν μειωθεί ή αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι επιστροφές που υπόκεινται σε ακύρωση πρέπει να παραδοθούν στο σημείο πώλησης από το οποίο πραγματοποιήθηκε η Παραγγελία. Επικοινωνήστε με το Οπσάριον ιχθύων γεύσεις για να επιστρέψετε τα προϊόντα. Μπορείτε να επαληθεύσετε το σημείο πώλησης από την απόδειξη που παρέχεται. Είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε τα έξοδα που προκύπτουν από την επιστροφή των προϊόντων ιχθυοπωλείου.